Prieksdarbā.lv veido pētījumu par uzņēmumu iekšējo kultūru un pasākumiem uzņēmumu darbiniekiem.
Cik bieži uzņēmumā rīkojat pasākumus? (Viens atbilžu variants)
Kāda veida pasākumus Jūs rīkojat uzņēmumā (ja tas ir mazais team-building) (Vairāki atbilžu varianti)
Kāds ir vidējais budžets, ko tērējat vienam pasākumam? (Viens atbilžu variants)
Kādu nozari pārstāv Jūsu uzņēmums?
Cik liels ir Jūsu uzņēmums? (Viens atbilžu variants)
Vārds Uzvārds
Cik daudz darbinieku apmeklē pasākumus?
SAZINIETIES AR MUMS
Zvaniet mums mob. +371 28346634
Benefits SIA