Prieks Darbā kopā ar cilvēkresursu projektu SmartHR veidojam pētījumu par uzņēmumu iekšējo kultūru un uzņēmuma pasākumiem darbiniekiem.
Vārds Uzvārds
Nozare, kuru pārstāvat
Cik liels ir Jūsu uzņēmums? (Viens atbilžu variants)
Cik bieži uzņēmumā rīkojat darba pasākumus? (Viens atbilžu variants)
Kāda veida pasākumus Jūs rīkojat uzņēmumā (ja tas ir mazais team-building) (Vairāki atbilžu varianti)
Kādu budžetu vidēji plānojat maziem team-bulding pasākumiem? (Viens atbilžu variants)
Kur meklējat idejas pasākumu organizēšanai? Uzrunājat pasākumu producentu kompānijas, meklējat idejas paši?
Kādi ir populārākie pasākumi Jūsu uzņēmumā, kurus apmeklē visvairāk darbinieki? (Var būt vairāki atbilžu varianti)
Cik ilgi parasti plānojat pasākumu? (Cik daudz laika veltat no idejas līdz realizācijai)
SAZINIETIES AR MUMS
Zvaniet mums mob. +371 28346634
Benefits SIA