Prieks Darbā kopā ar cilvēkresursu projektu SmartHR veidojam pētījumu par uzņēmumu iekšējo kultūru un uzņēmuma pasākumiem darbiniekiem.
Vārds Uzvārds
Nozare, kuru pārstāvat
Cik liels ir Jūsu uzņēmums? (Viens atbilžu variants)
Cik bieži uzņēmumā rīkojat darba pasākumus? (Viens atbilžu variants)
Kāda veida pasākumus Jūs rīkojat uzņēmumā (ja tas ir mazais team-building) (Vairāki atbilžu varianti)
Kādu budžetu vidēji plānojat maziem team-bulding pasākumiem? (Viens atbilžu variants)
How did you hear about our clinic?
When did you first visit our clinic?
Would you recommend our clinic to your friends?
Give us your recommendations
SAZINIETIES AR MUMS
Zvaniet mums mob. +371 28346634
Benefits SIA